Su İzolasyonu Neden Yapılmalı?

su izolasyonu

Su İzolasyonu Neden Yapılmalı?

Su İzolasyonu Neden Yapılmalı?

Binaların uzun zaman dayanabilmesini sağlamanın yanında sağlıklı ve konforlu bir yaşamın sürdürülebilmesi için su yalıtımı yapılmalıdır. Su yalıtımı olmayan binaların taşıyıcı sistemlerinde korozyonun meydana gelmesi ve bunun sonucunda yapıların ayakta kalması imkansız hale gelmektedir. Ayrıca yalıtım olmayan binalarda rutubetin olması da kaçınılmazdır. İşte su izolasyonu neden yapılmalı denildiğinde öncelikle hem insan hem de bina sağlığı için yapılmalı denilebilmektedir. Su, binaların ana taşıyıcı sistemlerinin tahrip olmasına neden olmakta, bunun sonucunda da en küçük bir yer sarsıntısında bina, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu da insan hayatı için olumsuz bir durumdur. Binalar su aldığında küf, mantar, kararma ve benzeri sorunlarda beraberinde gelmektedir. Bu da insanda çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yağmur suları, kar suları, yer altı suları, bina içindeki kullanım suları, binanın inşa edildiği zeminde bulunan yer altı suları nedeni ile tüm yapıların suya maruz kalması kaçınılmazdır. Binalar su aldığında da yaşam konforu tam anlamı ile ortadan kalkmaktadır.

Su İzolasyonu Binaları Korur

Su yalıtımı neden yapılmalı? Öncelikle binaların korunması için yapılmalıdır. Su yapı donatısına bir şekilde girdiğinde donma, buharlaşma gibi durumlar sonucunda betonun çatlamasına, dolayısı ile betonun içinde bulunan demirlerin paslanmasına ve çürümesine neden olmaktadır. Suyun yapılara verdiği zararın gözle görülmesine imkan yoktur ancak verdiği zarar ortaya çıktığında anlaşılabilmektedir. Depremlerde korozyonun meydana geldiği bir yapının ayakta kalması, neredeyse imkansızdır. Bu nedenle her binaya su izolasyonu yapılmalıdır. Çünkü Türkiye, deprem kuşağında ola bir ülkedir. Korozyonun büyük zararları bulunmaktadır. Aslında beton, içindeki demiri korozyona karşı korumaktadır. Eğer bina suya maruz kalırsa beton çatlar, bunun sonucunda da demirler hava ile temas eder ve oksitlenir. Bu sonuç meydana geldiğinde de donatının binayı taşıyamamasına neden olur. Bu nedenle mutlaka yalıtım yapılmalıdır. Suyun insan hayatı için vazgeçilmez bir önemi olmasına karşın binaları yıpratmaktadır. Ayrıca su nedeni ile meydana gelen nem de yaşam alanlarında kötü kokuya neden olmaktadır. İzolasyon yapıldığında nem ortadan kalkacak, kötü kokular da belirli bir süre sonra kaybolacaktır.

En Sağlam İzolasyon Bina Yapılırken Olur

Su izolasyonu esasen binanın inşa edilmesi sırasında yapılmalıdır. Betona su izolasyon malzemeleri katıldığında ve bina bu şekilde inşa edildiğinde yapının üzerine oturduğu zemindeki nem de tam anlamı ile önlenecektir. Sonradan yapılacak izolasyon duvarlar, teras ve çatıları sudan koruyacak, ancak zemindeki suyun girişi önlenemeyecektir. Temel de belli bir yere kadar yalıtılabilecektir. Ancak yine de hiç yapılmamasından çok daha iyidir. İzolasyon, suyun binaları zayıflatmasını önleyecek, böylece bina, dayanıklı olma devam edecektir. Su yalıtımının ekonomiye katkısı da bulunmaktadır. Uzun süreli kullanım imkanı bulunan binalar, özellikle insanların ekonomisine de katkı sağlamaktadır. İzolasyonun inşaat aşamasındaki maliyetinin, binanın toplam maliyeti içinde yüzde 3 oranındadır. Bu da büyük bir maliyet anlamına emlemektedir. Ayrıca maliyet yüksek olsa bile insan hayatı maddiyatla ölçülmeyecek kadar değerlidir. Su izolasyonu neden yapılmalı denildiğinde, öncen hayatı için denilebilmektedir.

Share the Post