Çatı İzalasyonu

Çatı İzolasyonu

çatı izolasyonu

Çatı İzolasyonu

Çatılar, tüm yaşam alanlarını kar ve yağmurla güneş ışınlarından koruyan, içerideki havanın dışarı çıkmasını önleyen yapılarının başında gelmektedir. Çatılar bir anlamda binanın dış kabuğudur ancak ısı kaybını da en yoğun olarak yaşandığı yerlerin de başında gelmektedir. Bunu önlemek için de çatılara ekstra bir uygulama yapılmaktadır. Bu uygulamaya çatı izolasyonu adı verilmektedir. Genel olarak iki çeşit çatı yalıtım uygulaması bulunmaktadır. Bunlardan birisi çatının dış kabuğuna yapılan ve su yalıtımı sağlamak için yapılan , iki kat şeklinde uygulanan çatı su izolasyon örtüleridir. Diğeri ise çatı tavan arasına ya da ters sandviç olarak adlandırılan çatı sistemleridir. Her iki yöntem de ısı yalıtımı sağlayan çatı örtüleri sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Çatı yalıtımı yapılırken yoğunluğu yüksek taş yünü ya da 10 santimetre kalınlıkta cam yünü kullanılması, genel olarak beklenen verimi sağlamaktadır. Özellikle ülkemizde deprem gerçeği göz önünde bulundurulduğunda uygulanacak çatı yalıtım malzemelerinin ağır olmaması gerekmektedir. Ancak hafif diye yalıtım görevini tam olarak yerine getirmeyen malzemelerle de çatı yalıtımının yapılmaması gerektiği bilinmelidir. Hem hafif hem de ucuz çatı yalıtım malzemelerinin beklenen sonucu vermeyeceği açıktır. Bu nedenle izolasyon uygulaması yapılmadan önce çok iyi piyasa araştırması yapılmalı, konusunda uzman firmalarla iletişime geçilmeli ve bu firmaların yaptığı uygulamalar incelenmelidir.

Çatı İzolasyonu Tehlike Yaratmamalı

Çatı izolasyonu konusu basit olarak ele alınmamalıdır. Özellikle depremde yerinde kalacak, hasar görmeyecek ve çevresinde herhangi bir tehlike unsuru meydana getirmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bunun yanında yalıtım görevini de e üst seviyede olacak şekilde uygulanmalıdır. Özellikle sağlam bir çatı yalıtım sistemi içinde yer alan özellikle kalkan duvarlar, parapetler, bacalar gibi kısımların deprem sırasında kesinlikle yıkılmayacak, yapıdan ayrılarak etrafa savrulmayacak şekilde projelendirilmesine özen gösterilmelidir. Ayrıca projeye sadık kalınarak olarak inşa edilmesi de en doğru yöntem olduğu bilinmelidir. Binalarda çatıların ana taşıyıcı unsuru olarak seçilen betonarme malzemeye yapılacak bağlantı, her yönde oluşabilecek yükleri kaldırabilecek şekilde tasarlanması ve uygulanması şattır. Çatıya yapılan bu bağlantıların yalnızca çivilerle tutturulması kesinlikle doğru değildir. Sadece vida kullanılması, vida ve ankraj sistemlerinin uygulanmaması, bu noktalarda çatı yalıtımı sisteminin zayıf olmasına neden olacaktır. Ayrıca bu durum, deprem meydana geldiğinde sistemin teknik yalıtımını oluşturan riskleri de taşımaktadır. Uygulama yapılırken çatı konstrüksiyonu ve sistem kaplamalarının yapımı sırasında kullanılan malzemelerin ölçü, özellik ve standartlara uygun olup olmadığının sürekli olarak denetlenmesi gerekmektedir. Rüzgar ve deprem bağlantıları ile çatı kaplama montajlarının ürün uygulama kılavuzlarına göre yapılıp yapılmadığına dikkat edilmesi, ölümcül sonuçlara neden olmaması için önemlidir. Özellikle aşırı şiddetli rüzgarlı havalarda olduğu gibi depremlerde de genellikle karşılaşılan çatı uçma olaylarının engellenebilmesi için özellikle çatı konstrüksiyonu bina strüktürüne bağlanmalıdır. Ayrıca sistemde meydana getirilen yük taşıyıcıların yalnızca dikey güçlere göre tahkik edilmesi ve işin profesyonel olmayan kişilere verilmesi de son derece risklidir. Özellikle şiddetli depremlerde çapraz bağlantıların çatı, kolon ya da makas düzlemlerinde yapılmaması veya eksik yapılması, deprem karşısında hasar ve yıkılmaları ortaya çıkarmakta, bu da can ve mal kayıplarını artırmaktadır.

Kar Yükü ve Depremler Dikkate Alınmalıdır

Özellikle bağlantılar, kış aylarında çatıda meydana gelebilecek kar yükü dikkate alınarak yapılmalıdır. Özellikle deprem sırasında hatalı olarak tasarlanmış çatı izolasyonu malzemeleri, daha kuvvetli yüklere dönüşebilen hususlar dikkate alınmadan uygulandığında çök kötü sonuçları da beraberinde getirmektedir. Özellikle meydana gelen depremlerde hareket eden duvarların yıkılması ya da en azından sıva parçalarının düşmesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Özellikle böyle bir durum meydana geldiğinde çok kaybı da meydana gelmektedir. İzolasyon yapılırken bu durumlara da dikkat edilmelidir.