Su İzolasyonu Yapımı

su izolasyonu yapımı

Su İzolasyonu Yapımı

Su İzolasyonu Yapımı

Yapıların ömürlerinin uzun olması gereklidir. Çünkü ekonomik değerleri gün geçtikçe artmaktadır. Bir yapının kullanım ömrünün ortalama olarak 50 yıl olduğu belirtilmektedir. Ancak yapının su yalıtımı bulunmuyorsa ömrü daha da kısalmaktadır. Çünkü su, binanın taşıyıcı sistemlerine zarar vermekte, dolayısı ile taşıyıcının içinde bulunan demirlerin korozyona uğrayarak gücünün azalmasına neden olmaktadır. Ülkemizin büyük bir bölümünün deprem kuşağında olduğu bilinmektedir. Onlarca yıldır meydana gelen depremler, binlerce insanın ölümüne, binlercesinin de yaralanmasına ve sakat kalmasına neden olmuştur. Ayrıca yaşanan depremlerde yüz binlerce bina yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür. Türkiye genelinde de binaların büyük bir kısmının depreme dayanıksız olduğu bilinmektedir. Binaların bu kadar dayanıksız olmasının nedeninin de su izolasyonunu n olmamasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Çünkü su, binanın, kelimenin tam anlamıyla çürümesine neden olmaktadır. Çürüyen her şeyin ayakta kalmasının mümkün olmadığı da bilinmektedir. Bu nedenle de binalardaki su yalıtımı büyük önem taşımaktadır. Su izolasyonu yapımı, binanın yapım aşamasındaki maliyeti, binanın toplam maliyetinin yüzde 3’ü civarındadır. Bu kadar düşük bir maliyetle binlerce insanın hayatı kurtulmaktadır.

Su İzolasyonu Binanın Yer Yerine Yapılmalıdır

Su izolasyonunun binaya verdiği yarar, maliyetinden çok daha fazla önemlidir. İzolasyon, binalara suyun girmesini önlemekte, böylece temellere, toprakla temas eden duvarlara, suyun yapı dışında birikebileceği alanlara, teraslara ve çatılara yapılmaktadır. Ayrıca banyo ve tuvalet gibi yapının içindeki ıslak alanlara da yalıtım uygulanmaktadır. Yapının uzun ömürlü olması için başlangıç aşamasında ya da sonrasında uygulanan su izolasyonunun mutlaka belirli kurallar çerçevesinde tasarlanmış olması gereklidir. Su izolasyonu yapılmadan inşa edilen binalarda çatı ve ıslak bölümlerin yalıtımı rahatlıkla yapılabilmekte, ancak toprak altında kalan kısımların izolasyonu için zahmetli bir iş gerekmektedir. Ancak binanın üzerine oturduğu temellerde su yalıtımının yapılması imkansızdır. Bu nedenle en doğru yöntem, binanı yapım aşamasında su izolasyonu yapımı olmaktadır. Çünkü bina yapıldıktan sonra suyun zararlarından korunmak için ta anlamı ile izolasyon yapılması mümkün olmamaktadır. Suyun temelden tahliye edilmesi uygulaması, tek seçenek olmaktadır.

İki Türlü Yalıtım Uygulanmaktadır

Su izolasyonu yapımı uygulaması, sadece binalarla sınırlı değildir. Havuzlar. su depoları, suni göletler gibi yapılarda da su yalıtımı yapılmaktadır. İzolasyon, suyun yapı elemanlarına zarar vermesini önlemek amacı ile yapılmaktadır. Su yalıtımı, temel olarak yüzeysel ve yapısal su yalıtımı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yapısal su yalıtımı, betonun karma işlemi sırasında uygulanmaktadır. Bu yalıtım çeşidi, yapının inşa aşamasında uygulanmaktadır. Perde betonlar dahil olmak üzere yapının her yerine uygulanan bu yalıtım türünde binadaki rutubetlenmenin önlenmesinin yanı sıra taşıyıcı kolonların zarar görmesi engellenmektedir. Ayrıca yapının üzerinde bulunduğu topraktaki nemin de yine zarar vermesi önlenmiş olmaktadır. Yüzeysel su yalıtımında ise uygulama öncesinde yüzeyde herhangi bir çıkıntı gibi kısımların tamamen yok edilmiş olması esastır.

Share the Post

Sepet

  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.